ideas

How to Generate a Winning Business Idea: Unleashing the Power of Creativity

Introduction In the dynamic landscape of entrepreneurship, the foundation of a successful venture lies in a groundbreaking business idea. The journey from ideation to realization is both exhilarating and challenging. However, the first step is often the most crucial – coming up with a good business idea. In this blog post, we’ll explore effective strategies […]

How to Generate a Winning Business Idea: Unleashing the Power of Creativity Read More »

व्यवसाय निर्मितीच्या कल्पना निर्माण करण्यासाठी ७ जबरदस्त मार्ग

   “An Idealist is a Person who Help other People to Be Prosperous” – Henry Ford                             कोणत्याही व्यवसायाची सुरुवात ही एका कल्पनेने होते, तरी बरेच तरुण विचारतात अश्या कल्पना आणायच्या कशा? ज्या कल्पना एका व्यवसायाचे स्वरूपघेतील समाजाला मदत सुद्धा होईल आणि पैसेही कमावता येतील. आज ह्या ब्लॉग मध्ये आपण अश्या काही पायऱ्या शिकणार आहोत जेणेकरून आपणव्यवसाय निर्मितीच्या कल्पना निर्माण करू शकतो.   मी डॉ. अजय दरेकर गेले २० वर्ष  Youth Empowerment ह्या क्षेत्रात कार्य करीत आहे व त्यायोगाने तरुण व्यावसायिक घडवण्यासाठी  Versatile Youth Empowerment(YEP)  हा कार्यक्रम राबवित आहे, तुम्ही तरुण असाल आणि तुम्हाला आमच्या ह्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायचे असेल तर तुम्हीआमच्या मंथन या  whats app ह्या ग्रुप ला जॉईन करू शकता,                    चला तर मग समजून घेऊयात कोणत्या मार्गांनी आपण व्यवसाय निर्मितीच्या कल्पना जागृत करू शकतो आणि स्वतःला यशस्वी उद्योजक बनवूशकतो. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे कि व्यवसायांचे प्रथम लक्ष हे समाजाला किंवा समाजातील विशिष्ट घटकाला मदत करणे हेच असते आणि तसे असल्यासआपण तो व्यवसाय पिढ्यानपिढ्या पुढे घेऊन जाऊ शकतो.  १. वैयक्तिक समस्या सोडवा – तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यात अनुभवलेल्या समस्येबद्दल विचार करा आणि नवीन उत्पादन किंवा सेवेद्वारे तुम्ही ती कशी सोडवूशकता याचा विचार करा. शक्यता आहे की, जर तुम्हाला या समस्येचा सामना करावा लागला असेल, तर इतरांनाही ते असण्याची शक्यता आहे,  उदा. –  तुम्हाला स्वतःला जेवण बनवता येत नाही आणि घरी कोणी नाही आहे अश्यावेळी आपल्याला योग्य ठिकाणाहून जेवण मिळवण्याचा व्यवसाय करतायेऊ शकतो ( Zomato) २. ट्रेंड आणि बदलांचे निरीक्षण करा – तंत्रज्ञानातील बदल किंवा ग्राहकांच्या बदलत्या वर्तनावर लक्ष ठेवा. या ट्रेंडशी जुळणारी नवीन उत्पादने किंवा सेवा तयारकरण्याच्या संधी ओळखा किंवा त्यांचे भांडवल करा, उदा. –  सध्या लोकांमध्ये इको फ्रेंडली वस्तूंबाबत खूप जागृती आहे मग त्या अनुषंगाने आपण कोणता व्यवसाय सुरु करू शकतो किंवा उत्पादन निर्मिती करूशकतो ३. तुमच्या छंद किंवा आवडीपासून प्रेरणा घ्या – तुमच्या छंद किंवा आवडींचा विचार करा आणि तुम्ही त्यांना व्यवसायाच्या कल्पनेत कसे बदलू शकता याचाविचार करा. जर तुमच्याकडे एखादे कौशल्य किंवा स्वारस्य असेल तर त्याभोवती व्यवसाय तयार करण्याची संधी असू शकते.  उदा. – जर तुम्हाला फोटोग्राफी खूप आवडत असेल तर त्या क्षेत्रात तुम्ही व्यवसाय निर्मितीच्या कल्पना निर्माण करू शकता.  ४. समस्या किंवा वेदना ओळखा – लोकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ज्या सामान्य समस्या किंवा वेदनांचा सामना करावा लागतो त्यांचे निरीक्षण करा . ज्या भागातलोक संघर्ष करत आहेत ते शोधण्याचा प्रयत्न करा आणि नवीन उत्पादन किंवा सेवेसह तुम्ही त्या समस्या कशा सोडवू शकता याचा विचार करा. या समस्यांचेकोणतेही विद्यमान निराकरण नसलेल्या बाजारपेठेतील अंतर देखील आपण शोधू शकता. उदा.-  तुमच्या विभागात एखाद्या स्किल च्या माणसाची कमतरता भासत असेल ( Plumbar, Carpentar) तर तुम्ही अश्या अडचणीचे रूपांतर व्यवसायात करूशकता.  ५. सहयोगाने विचारमंथन (Brainstorming) करा  –  नवीन कल्पना निर्माण करण्यासाठी मित्र, कुटुंब किंवा सहकाऱ्यांसोबत विचारमंथन करा.  मार्गदर्शकांसहकाम करण्याचा किंवा नेटवर्किंग गटात सामील होण्याचा विचार करा. कधीकधी सर्वोत्तम कल्पना सहयोगातून येतात आणि इतरांच्या कल्पनांवर आधारितअसतात.

व्यवसाय निर्मितीच्या कल्पना निर्माण करण्यासाठी ७ जबरदस्त मार्ग Read More »

Scroll to Top