Business

शिक्षण आणि करियर – अविभाज्य धागे

नमस्कार! मी डॉ. अजय दरेकर, गेल्या २० वर्षांपासून तरुणांच्या क्षमतांना योग्य वळण देण्यास प्रयत्नशील आहे. आज तुमच्यासमोर मी आणला आहे तो विषय आहे  *”शिक्षण आणि करियर – अविभाज्य धागे”*.                     तरुण मित्रांनो, तुम्ही आयुष्याच्या एक अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहात. एकीकडे तुम्ही शिक्षणाच्या पायऱ्या चढत आहात, तर दुसरीकडे तुमच्या मनात करिअरची स्वप्ने उजळत आहेत. पण कधी […]

शिक्षण आणि करियर – अविभाज्य धागे Read More »

Building a Strong Foundation: Essential Skills for Entrepreneurs

Introduction                 Starting a business requires more than just a great idea. Success in entrepreneurship demands a unique set of skills and a mindset geared for innovation. In this guide, we’ll explore the critical skills every entrepreneur should possess and how to cultivate them.                       Myself Dr. Ajay Darekar, Working in Youth Empowerment and Youth

Building a Strong Foundation: Essential Skills for Entrepreneurs Read More »

How to Generate a Winning Business Idea: Unleashing the Power of Creativity

Introduction In the dynamic landscape of entrepreneurship, the foundation of a successful venture lies in a groundbreaking business idea. The journey from ideation to realization is both exhilarating and challenging. However, the first step is often the most crucial – coming up with a good business idea. In this blog post, we’ll explore effective strategies

How to Generate a Winning Business Idea: Unleashing the Power of Creativity Read More »

Exploring the World of Entrepreneurship

Entrepreneurship is like a vast ocean, and within it, there are different types of fish, each with its unique characteristics and opportunities. In this blog, we will dive deep into the world of entrepreneurship and explore the various types, shedding light on what makes each one distinct. Entrepreneurship: A World of Possibilities Entrepreneurship is not

Exploring the World of Entrepreneurship Read More »

 The Power of an Entrepreneurial Mindset

Introduction In today’s dynamic and ever-evolving business landscape, having the right mindset can make all the difference between success and mediocrity. One such mindset that has been proven to drive innovation, resilience, and success is the entrepreneurial mindset. But what exactly is an entrepreneurial mindset, and how can it benefit individuals in various aspects of

 The Power of an Entrepreneurial Mindset Read More »

उद्योजकता काय आहे? – साहसी अनुभव तुमची वाट पाहत आहे 

नमस्कार, माझे नाव डॉ. अजय दरेकर,  गेल्या २० वर्षांपासून मी विद्यार्थी विकास आणि तरुण उद्योजकता विकास कार्यक्रमांमध्ये काम करतो.                   माझ्या अनुभवानुसार, मी पाहिले आहे की उद्योजकता हे एक शक्तिशाली साधन आहे, जे तरुणांना स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करून, स्वतःच्या,  कुटुंबांच्या आणि समाजाच्या भविष्यासाठी चांगले आयुष्य निर्माण करण्यास मदत करू शकते.  उद्योजकता म्हणजे नक्की काय?                 उद्योजकता म्हणजे

उद्योजकता काय आहे? – साहसी अनुभव तुमची वाट पाहत आहे  Read More »

What is Entrepreneurship?- An Adventure Awaits You

Hi everyone, my name is Dr. Ajay Darekar. I’ve been working in student development and entrepreneurship development programs for the past 20 years.                               In my experience, I’ve seen that entrepreneurship is a powerful tool that can help young people create their own opportunities and build a better future for themselves and their families. So what

What is Entrepreneurship?- An Adventure Awaits You Read More »

ऊर्जेचा विनियोग म्हणजेच यशाचा योग

Don’t take rest after your first victory because if you fail in second more lips are waiting to say that your first victory was just a luck. – Bharat Ratna – Dr. A.P.J Abdul Kalam हे वाक्य लिहिण्यामागचे कारण म्हणजे मागील काही दिवसांत तुम्ही परिवर्तनासाठीचा करत असलेल्या विकासाकडे तुमच्या आजूबाजूच्या बऱ्याच लोकांचे लक्ष आहे. प्रत्येकच

ऊर्जेचा विनियोग म्हणजेच यशाचा योग Read More »

“वेळेवर करेल कृती, त्याच्याच आयुष्याला गती…!”

“वेळेवर करेल कृती, त्याच्याच आयुष्याला गती…!” ह्या पुस्तकाचा पाया “कृती” हा आहे. कारण विद्यार्थी असो किंवा शिक्षक, व्यवसायिक असो अथवा गृहिणी, समाजसेवक असो अथवा राजकारणी; आतापर्यंत इतिहासात हे सिद्ध झाले आहे की, ज्यांनी वाचलेल्या किंवा ऐकलेल्या गोष्टींवर कृती केली तीच व्यक्ती सामन्यांतून असामान्य झाली आहे. हे पुस्तक तूम्हाला विचार करायला भाग पाडणार आहे. त्यामूळे प्रत्येक

“वेळेवर करेल कृती, त्याच्याच आयुष्याला गती…!” Read More »

Scroll to Top